تقدیر قائم مقام وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از مدیر عامل شرکت کیوان مرغ پرطلای مهاباد به عنوان کارآفرین برتر استانی

Share on Google+ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴