بازدید رئیس دانشگاه ارومیه و هیئت همراه از شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد و عقد قرارداد آموزشی و تحقیقاتی با شرکت

Share on Google+ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰   


در راستای آغاز بکار تفاهم نامه همکاری دو جانبه ، رئیس محترم دانشگاه سراسری ارومیه و کارگروه تخصصی طیور دانشگاه از شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد بازدید به عمل آوردند .

در ابتدای بازدید نخست ظرفیت و پتانسیل های بلقوه شرکت کیوان مرغ برای هیئت حاضر تشریح و سپس نحوه همکاری پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی بین دانشگاه و واحدهای تولیدی شرکت کیوان مرغ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا روند اجرای این تفاهم نامه که می تواند نقطه عطفی در پیشبرد اهداف صنعت طیور کشور و منطقه باشد ،هر چه سریعتر عملیاتی گردد .

بازدید از بخشهای مختلف شرکت زنجیره یکپارچه تولید کیوان مرغ پرطلای مهاباد پایان بخش این بازدید 7 ساعته بود .