آلبوم تصاویر - سخنرانی مدیر عامل شرکت با حضور رییس جمهور در نوزدهمین همایش ملی معرفی کارگران و واحدهای نمونه کشوری - 1387