آلبوم تصاویر - سخنرانی مدیر عامل شرکت کیوان مرغ درمراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی دانشگاه آزاد مهاباد - 1391