آلبوم تصاویر - بازدید از کارخانه ساخت تجهیزات کارخانه خوراک دام و طیور تحت لیسانس بوهلر آلمان – چین - 2008