آلبوم تصاویر - حضور در سمینار نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور- تهران - 1384