آلبوم تصاویر - هشتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت - تهران - 1386