یه­ کانه ­ی 4 مریشکی گۆشتی، ئارمان ماکیان 2

Share on Google+ 2014/10/12 10:59 AM   


 

ئه ­م یه ­کانه له ساڵی 1996 و به قه­ باره­ ی 50000 پارچه له هه­ ر سیکل دا و ساڵانه 593000 کیڵو گۆشتی سپی به ­رهه­ م دینێ. هه ­ر وه­ ک یه ­کانه ­کانی­ تری ئه ­م کۆمپانیه خاوه­ ن سیستیمیکی ته ­واو میکانیزه ­یه و مودێرن­ترین تێکنوڵوژیای رۆژی دونیای هه­ یه. ئه­ م یه­ کانه­ یه به کامپیوتێر و له رێگای دوره­ وه به کامێرای چاودێری کونترۆل ده­ کرێ.